Integritetspolicy för Citerus AB  avseende behandling av personuppgifter

 1. Sammanfattning

Citerus AB (“Företaget”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy för behandling av personuppgifter gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Företaget. För de kategorier av personuppgifter som samlas in och beskrivs i denna policy är Företaget personuppgiftsansvarig, och ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

Sparar webbaktivitet

Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte

 

personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation

 

Behandlar personuppgifter

Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system

 

Vi sparar personlig data

Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys

 

Profilering

Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

2. När och hur vi samlar in personuppgifter

Företaget registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:
 

 1. Anmälan till Företagets öppna kurser eller intresseanmälan för företagsinterna kurser
 2. Anmälan till Företagets events (frukostseminarier, meetups etc)
 3. Intresseanmälan för anställning på Företaget.
 4. Anmälan till Företagets nyhetsbrev.
 5. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media.
 6. Enkät/kursvärdering efter genomgången kurs.
 7. Ditt besök på våra webbplatser och app.

3. Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

Följande personuppgifter samlas in vid respektive aktivitet från din sida:

Aktivitet

Personuppgifter

Anmälan till Företagets öppna kurser eller intresseanmälan för företagsinterna kurser.

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kurs
 • Uppgift om vilken kurs och kursdatum anmälan avser
 • Ev. kostpreferenser eller allergier

Anmälan till Företagets events (frukostseminarier, meetups etc)

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Intresseanmälan för anställning på Företaget.

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Anmälan till Företagets nyhetsbrev.

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • E-postadress

Enkät/kursvärdering efter genomgången kurs.

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • Titel/roll

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media.

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Ditt besök på våra webbplatser och app (utöver vad som anges ovan)

 • trafikdata
 • platsdata
 • webbloggar och annan kommunikationsdata
 • IP-adress
 • typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård och preciseras ytterligare i stycke 5.

Vid kursanmälan kan personuppgifter såsom allergi eller matpreferenser komma att registreras om du samtycker till detta. Uppgifter kring matpreferenser raderas direkt efter kursens genomförande och kommer inte att användas i andra sammanhang än vid det givna kurstillfället.

 1. Hur vi använder insamlad information - ändamål

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
 

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Företaget och säkerställa garantier och andra avtalsförpliktelser;

    2. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och riktlinjer;

    3. För att uppfylla lagkrav avseende redovisning och beskattning samt att rätta felaktiga uppgifter;

    4. För att säkerställa att krav om särskild kost vid kurstillfällen och evenemang tillgodoses

    5. För att skicka information som du har begärt, t.ex. genom prenumeration på nyhetsbrev eller erbjudanden;

    6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster;

    7. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;

    8. För att kunna erbjuda god kundservice, som att hantera dina förfrågningar;

    9. Uppgifter om beställningar av tjänster lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;

   10. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;

   11. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;

  12. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster

  13. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;

  14. För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

  15. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;

 1. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Företaget har gjort följande bedömning beträffande den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter (hänvisningar sker till punkterna i avsnitt 4 ovan):

Avtalsförpliktelse och berättigat intresse

Rättslig förpliktelse

Samtycke

Berättigat intresse

Punkterna 4.1 och 4.2

Punkt 4.3

Punkterna 4.4  - 4.5

Punkterna 4.6 - 4.15


Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, eller så länge som krävs enligt lag eller avtal. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.
 

 1. Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (vid t.ex. kursanmälan, prenumeration av nyhetsbrev, ta del av erbjudanden m m.), så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida kan du även samtycka till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.


För att din data inte ska användas av Google Analytics hänvisar vi till verktyget Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

 1. Information som kan lämnas ut  

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

 
Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

 1. Särskilt om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks i max 14 månader. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

 1. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Företaget eller så kan du höra av dig till datainspektionen ([email protected]).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Företaget.

 

 1. Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

 1. Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Citerus AB

Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm
[email protected]
08-562 95 300

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-17 13:38:09